Certificering


FSC®

FSC® of PEFC in de productomschrijving betekent dat het hout gecertificeerd is en dat daarop ons certificaatnummer van toepassing is: CU-CoC-805702 (Zuiver FSC®) resp. CU-PEFC-805702 (PEFC)

 

PEFC respecteert en steunt op wereldwijde, internationaal overeengekomen procedures voor certificering en duurzame bosbouw, die als basis dienen voor de uitwerking van nationale certificeringsnormen en -systemen. Deze procedures omvatten de intergouvernementele processen voor duurzaam bosbeheer, die in samenspraak met duizenden bosbouwdeskundigen en belanghebbenden van betrokken partijen tot stand zijn gebracht.

 

FSC® staat voor Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer). FSC® is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk, die wereldwijd het werk van bosbeheerders beoordeelt. Volgens FSC® betekent goed bosbeheer dat moet worden voldaan aan de hoogste eisen op sociaal, milieuvriendelijk en economisch gebied. De principes zijn algemeen van aard en wereldwijd van toepassing. Ze zijn per regio 'vertaald' naar de lokale omstandigheden.

 

Door FSC® gecertificeerd hout te gebruiken, steunen wij een beter beheer van de bossen in de wereld. FSC Trademark ® 1996 Forest Stewardship Council A.C.